ya kadar € 600,- Tazminat hakkı
Ärger mit der Airline?

EURO FLY REFUND ile tazminat hakkı

Uçuş numaranızı mı unuttunuz?

Olağanüstü durumlar - ve ne şartlarda tazminat hakkının bulunmaması

Gecikmeler, fazla rezervasyon ve benzerleri çoğunlukla havayollarının kusuruna bağlı olsa da, havayollarının herhangi bir tazminat ödemesine gerek duymadığı bir kaç durum vardır. Burada onların ne olduğunu öğrenebilirsiniz!

Olağanüstü durumlar - ve ne şartlarda tazminat hakkının bulunmaması

Gecikmeler, fazla rezervasyon ve benzerleri çoğunlukla havayollarının kusuruna bağlı olsa da, havayollarının herhangi bir tazminat ödemesine gerek duymadığı bir kaç durum vardır. AB'nin 261/2004 sayılı Tüzüğü, gecikme veya iptallerden kaçınmak için ilgili havayolu şirketi tarafından makul tüm tedbirler alınmasına rağmen, havayolunun istisnai durumların etkilenemeyeceği istisnai durumlar ortaya çıkarsa gecikmeleri veya iptalleri telafi etmesinin gerekmediğini belirtmektedir. Bu gibi istisnai durumlar, politik istikrarsızlık, güvenlik riskleri, havalimanında grev eylemleri, kalkışı imkansız kılan hava koşulları ve aynı zamanda uçakta beklenmedik güvenlik eksikliklerini içerir. Bununla birlikte, şu anda geçerli olan yolcu hakları düzenlemesinde olağanüstü bir durumun kesin tanımı bulunmamaktadır.
Genel olarak, "olağanüstü durumlar", havayolu veya genel havacılığın kontrolünde değildir, "olağan dışı" olarak harekete geçer ve böylece "mücbir sebep" olarak sınıflandırılabilir.

Tam olarak bu olağanüstü durumlar genellikle havayolları tarafından tazminatları ödememek için mazeret olarak kullanılmaktadır. Bir yolcu için, bunun aksini ispatlamak çok zordur ve bu nedenle EUROFLYREFUND'in tecrübesi ve hava durumu verileri ve grev verisi hakkındaki kapsamlı veri tabanları genellikle tazminatın uygulanması için gereklidir.

Pratikte, hukuki metnin genellikle bir yorum meselesi olduğu ve bir havayoluna karşı açılan bir davada bir karara varılana kadar birkaç örnek üzerinden geçebileceği gösterilmiştir. EUROFLYREFUND olarak bizler her durumda tam maliyet riskini üstleniyoruz, böylece müşterilerimiz tazminatlarını rahat bir şekilde bekleyebiliyorlar. Havayolları lehine bir karar verilmesi durumunda yine tüm maliyeti EUROFLYREFUND'in üstlenmesinden dolayı müşterilerimiz için sadece tek bir seçenek kalıyor – ne olursa olsun kazanmak!

Bu nedenlerden dolayı herhangi bir tazminat alamadığınızda, havayolu, gecikme durumlarında bekleme süresi boyunca aşağıdaki hizmetleri size vermekle yükümlüdür:

Ispat yükü

Normal olarak, yasaya göre, tazminat talep edenlerin, tazminat hakkına sahip olduklarını kanıtlayabilmelidirler. Hava yolculuğu durumunda, bu neredeyse imkansızdır. Çünkü bu demek oluyor ki, gecikme, uçuş iptali, vb. etkilenen yolcuların bu durumların nedenini kanıtlamak zorunda kalacaklardır. Bu nedenle, yolcu haklarına ilişkin yönetmelik, yolcuların lehine ve havayolu şirketlerinin aleyhine ispat yükünün değiştirlmesine karar vermiştir. Bu, belirli bir durumda, havayollarının istisnai bir durumun mevcut olduğunu ve gecikme, iptal, vb. önlenemediğini kanıtlamakla yükümlüdür. Yolcular sadece uçuş gecikmesinden ve benzeri sıkıntılardan etkilendiklerini kanıtlamak zorunda.

İSTİSNAİ DURUM OLARAK NİTELENDİRİLMEYEN OLAYLAR

Tamirci eksik
Bir uçuşun gerçekleşmesi için uçağın acil bir şekilde onarılması gerekiyorsa ve onarımı gerçekleştirebilecek bir tamirci olay yerinde bulunmuyorsa, bu istisnai bir durum değildir. Havayolu, böyle bir durumdan kaçınmak için, yani bir uçuşun gecikmemesi veya iptal edilmemesi için, mümkün olan her şeyi kendi etki alanı içinde gerçekleştirmesini sağlamalıdır. Eğer kalifiye bir tamirci, tamir edilmesi gereken bir aracın bulunduğu yerden yoksun ise, bu “istisnai bir durum” değildir (AG Rüsselsheim, Urt. v. 11.06.2013 - 3 C 387/10-35, RRa 2010, 290).

Yolcu tarafından acil durum slaydının tetiklenmesi
Yalnızca bir yolcu acil durum slaydını tetikliyorsa, havayolu şirketi, havayolunu gecikmeler ve uçuş iptalleri için tazminat ödemeden kurtaran istisnai bir durumdan söz edebilir. Ancak, havayolu şirketi bunun gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını kanıtlamak zorunda. Eğer mürettebatın bir üyesi kapıları açarken acil durum slaydını tetiklediyse, bu olay istisnai bir durum olarak kabul edilmez ve havayolunun sonuçta uçuş gecikmesi için tazminat ödemesi gerekir.

Kabindeki zehirli buhar ve dumanlar
Eğer zehirli duman ya da buhar kokpite girerse, havayolu herhangi bir istisnai durumdan söz edemez ve bu nedenle uçuşun iptal edilmesi ya da 3 saatten fazla gecikmesi halinde zararlardan sorumludur.

Yetersiz bakım
Uçakta acil bakım çalışmaları nedeniyle bir uçuşta gecikme olursa, havayolu şirketi sorumludur, çünkü bakım gereği öngörülebilirdi ve böylece kendi etki alanlarına giremektedir. Bakım planının uygulanması bile havayolunu tazminattan kurtarmaz. Bu, özellikle, yasal bakım gerektirmeyen uçak parçaları için de geçerlidir.

Hava radarının, hidroliğinin, asansör kontrolünün, yakıt sisteminin, benzin pompasının veya uçağın tuvaletinin arızalanması
Eğer uçağın hava durumu radarı arızalanırsa ve bu teknik kusur uçuşun gecikmesine veya iptaline neden olursa, yolcu haklarına ilişkin 261/2004 sayılı Yöntmeliğe göre bu bir istisnai durum olarak değerlendirilmez. Aynı durum, hidrolik kaçaklar, hatalı asansörler, kırık asansör ekranları, yakıt sisteminde sızıntı veya arızalı benzin pompası için de geçerlidir. Tıkanmış bir uçak tuvaleti bile istisnai bir duruma yol açmaz, çünkü tüm bu teknik arızalar havayolu şirketinin etki alanı içinde yer alır ve havayolu da haliyle sorunsuz bir uçak ve buna bağlı olarak dakik uçuşları garanti etmelidir. Tüm bu durumlarda, havayolu büyük uçuş gecikmeleri veya iptalleri durumunda tazminat ödemek zorundadır.

Uçakta hidrolik yağı kaybı
Bir uçağın hidrolik sistemi, karmaşık olmakla birlikte güvenli bir uçuş için zorunludur. Kalkıştan önce burada bir hata tespit edilirse, uçak çalışmaya başlayamaz ve gecikmelere yol açar - bir uçağın sorunsuz çalışan hidrolik sistemi havayolunun kontrolü dahilindedir ve büyük gecikmeler için tazminattan muaf değildir. Aynı şey elektronik sistemdeki hatalar veya saf olmayan gazyağı nedeniyle tıkanmış bir gazyağı filtresi için de geçerlidir. Örneğin, kirlenmiş gazyağını teslim eden bir üçüncü şahıs olsa bile, mahkeme bu durumuistisnai bir durum olarak saymaz. Böylece, havayolu şirketi büyük bir uçuş gecikmesi veya uçuşun iptali için tazminat ödemek zorunda kaldı.

Nadir teknik hatalar
Teknik kusurlar çok nadir olarak ortaya çıksa bile, bu, yolcu hakları konusunda istisnai koşulları temsil ettiği anlamına gelmez. Tüm bakım işlemleri doğru yapılmış olsa bile, yolcuların büyük uçuş gecikmeleri ve uçuş iptalleri için 600 € 'ya kadar tazminat alma hakkı vardır.

Minimum şartlara uygun bakım calışmaları
Büyük bir gecikme, uçuşun durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, bir havayolu, uçağın asgari bakım gereksinimlerini karşıladığını ve dolayısıyla hava yolcular için herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmadığını iddia edemez. Kötü bakım nedeniyle büyük uçuş gecikmeleri veya uçuş iptalleri varsa, havayolu şirketi elbette tazminat ödemek zorundadır.

Hız göstergesinde arıza
Çok ilginç bir olay, havayollarının teknik olarak kusursuz koşullarına ilişkin sorumluluklarının altını çizdi ve böylece yolcuların uçuş gecikmeleri ve iptalleri için tazminat ödeme yükümlülüğü ortaya çıktı. Bir pitot tüpündeki bir arı hız ölçümünün arızlanmasına yol açmış ve havayolunun tazminat ödemek istemediği için olayın istisnai bir durum olduğunu savunmustur. Bunun üzerine mahkeme, havayolu şirketinin kalkiştan önce pitot tüpünü kapatması gerektiğini söyledi ve havayolunun tazminat ödemesini zorunlu kıldı.

Biniş esnasında başka uçağa yönlendirilme
Aktarmalı bir uçuşa binmenin hala mümkün olması ve havayolunun bunu reddetmesi halinde, yönlendirilmeyle ilgili olarak, bu gecikme süresi çok uzunsa tazminat ödemelerine yol açacaktır. Yasal olarak geçerli bir bilete rağmen bir ulaşım reddediliyorsa, yolcu 261/2004 sayılı AB Tüzüğü uyarınca tazminat almaya hak kazanır.

Sadece bir grevden şüphelenmek istisnai bir durum değildir
Bir havayolu şirketinin olası bir grevden korkması ve dolayısıyla yolcuların binişini reddetmesi ya da uçuşu iptal etmesi nedeniyle, iptalden etkilenen yolcular tazminat hakkına sahiptir. Çünkü havayolu şirketi, gecikme veya iptaller için uçuş tazminatı ödememek için istisnai bir durum olarak grev şüphesine bel bağlayamaz.

Mürettebat üyelerininden eksik oluşması
Uçuş gecikmelerinde sıklıkla duyulan havayollarından bir özür, bir mürettebat üyesinin uçuşa katılamamasıdır. Aslında, en az bir uçuş görevlisi 50 yolcu için uçakta olmalıdır. Ancak, bir kabin ekibi üyesi hastalanırsa ve bu da bir uçuş iptaline yol açsa, havayolu şirketi tazminatı ödemek zorundadır, çünkü bu durum havayolunun operasyonel alanına atfedilir. Bu nedenle bu durum "mücbir sebep" değildir. O yuzden uçuşların iptal edilmemesi veya büyük uçuş gecikmeleri olmaması için havayolu tarafından bu gibi durumlara karşı önlem almak en temel şarttır.

Geriye doğru kayma nedeniyle hasar
Bu olay, herhangi bir tazminat ödememek için bir havayolu şirketi tarafından istisnai bir durum olarak gösterilmeye çalışıldı. Uçak kendiliğinden hareket etmeye başlamış ve dolayısıyla hasar görmüş. Havayolu yinede uçuşun iptali için tazminat ödemek zorunda kaldı, çünkü uçağı kontrolsüz hareketlenmeye karşı korumak için havayolu şirketinin sorumluluğu vardı.

İSTISNAI OLAN BAZI OLAYLAR

Pistte gevşek eşyalar
Pistte gevşek bir nesne bir kusura yol açıyorsa, bu havayolu şirketinin sorumluluğunda değildir ve havayolu şirketinin uçuş gecikmeleri ve uçuş iptalleri için tazminat ödemesine gerek yoktur.

Beklenilmeyen operasyonel olaylar
Beklenmeyen bir güvenlik eksikliği, yalnızca tipik bir operasyon olayı olarak görülmediğinde istisnai bir duruma dönüşür. Ancak bu tipik bir operasyon olayı ise, havayolu tazminat ödemek zorundadır.

Uçak üreticisinin imalat hatası
Bir uçak imalatçısının üretimde hatası varsa, havayolu şirketi, üreticinin birden fazla hava aracının bu hatadan etkilenmesi şartıyla herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaz.

Havaalanı tesislerinin arızalanması
Bir havaalanında, uçuş gecikmelerine veya iptallerine yol açan bir hata varsa ve bu hata sadece bir uçağı değilde, o tesisleri kullanan tüm uçaklara sorun yaşatıyorsa , havayolu şırketi tazminat ödemek zorunda değildir.

Sarhoş yolcuların ulaşım hakkı yoktur
Yolcu olarak geçerli bir biletiniz varsa ve zamanında varırsanız, yani check-in sırasında kalkıştan en az 45 dakika önce bulunursanız, fazla rezervasyondan dolayı binişiniz engelleniyorsa tazminat alma hakkınız vardır. Ancak bu, sarhoş olan ve diğer yolcuların güvenliği için bir tehdit oluşturan yolcular için geçerli değildir. Uygunsuz davranış havayolunu ulaştırma yükümlülüğünden ve dolayısıyla tazminat ödemesindende kurtarır.

Geç kalan yolcular için kapanmış kapılar açılmak zorunda değildir
Uçağın kapısı kapandığında bir yolcu kapıya gelirse, hava trafiğine önemli ölçüde zarar vereceğinden, hava yolu kapıyı tekrar açmak zorunda değildir. Böyle bir durumda, bir yolcu, uçağa alınmadı diye havayolu şirketinden tazminat alma hakkına sahip değildir.

Pitot tüpünde böcek - havayolu ne durumda bir tazminat ödemek zorunda kalmaz
Bir pitot tüpündeki yabancı bir nesne hız ölçümünü engeller ve bir güvenlik riski oluşturur.Bu büyük bir uçuş gecikmesine veya uçuş iptaline yol açarsa, havayolu şirketi etkilenen uçuşun yolcularına tazminat ödemek zorundadır. Ancak, havayolu şirketi, etki alanında her şeyi yaptığını kanıtlayabilir ve bu tür zararları önlemek için aldığı tedbirleri kanıtlayabilirse, tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulur.

Kuş çarpması - havayolu her zaman tazminat ödemek zorunda değil
Kuş çarpması havacılıkta klasik bir sorundur. Sonuç olarak, onarım nedeniyle müteakip uçuşta bir gecikme olursa, kuş çarpmasının uçuş gecikmesine veya uçuşun iptaline yol açtığı durumlar hakkında kesin bir içtihat bulunmamaktadır. Sık olmasada, arada kuş çarpmaları vuku bulması nedeniyle, bu durum her zaman istisnai bir durum olara değerlendirilmeyebilir ve mağdur yolculara tazminat ödenir.

Ne zaman olursa olsun, grev olağanüstüdür
Havayolu personeli bir grev halindeyse, bu istisnai bir durumdur ve dolayısıyla oluşan uçuş gecikmeleri ve iptalleri için tazminat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

Pistteki kar olağanüstüdür - havayolu herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir
Yoğun karda 3 saatten fazla gecikme veya uçuş iptali durumunda, havalimanı işletmecisi havaalanınıdaki karı zamanında boşaltamazsa, uçuş gecikmesinin nedeni havayolu şirketinin kontrolünün dışındadır ve bu nedenle tazminat talep edilemez.

Eksik buz çözücü madde: Havayolunun tazminat ödemesi gerekip gerekmediği tartışmalı
Eksik buz cözücüsünden dolayı bir uçuş gecikmesi veya uçuş iptali söz konusu olduğunda, havayolu şirketininin suçlu olup olmadığı ihtilaflıdır ve yolcu olarak bir tazminat almaya hak kazanıp kazanmadığınız konusu tartışmalıdır.

Tıbbi acil durum her zaman olağanüstü bir durum değildir.
Bir önceki uçuşta tıbbi bir acil durum meydana gelirse, genellikle istisnai bir durum söz konusudur ve bu nedenle havayolu şirketi uçuş gecikmeleri veya uçuş iptalleri için herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. Ancak, havayolu, sadece uçuşları yeniden planlamak için yeterli zaman olmadığı takdirde tazminat ödeme yükümlülüğünden serbest bırakılır.

Gece uçuş yasakları veya iniş izinlerinin iptali – tazminatlar tartışmalı
Olağandışı bir gece uçuş yasağı veya gece iniş yasağı ve dolayısıyla gecikmeli bir uçuş durumunda, genellikle istisnai bir durumdan söz edilebilir ve havayolu, tazminat ödemek zorunda değildir. Ancak, eğer uçak zaten 3 saat daha geç kalkarsa ve bu durumda bir gece iniş yasağı geliyorsa, havayolu şirketinin de bunu bildiğini varsayarsak, uçuşun yeniden planlaması gerekirdi ve böylece gecikme ortadan kalkardı. Bu yapılmadığından, havayolu, uçuş gecikmesi için tazminat ödemek zorundadır. Bu da demek oluyor ki uçuş gecikmesinin koşullarının yakından incelenmesi gerekir.

Havaalanındaki kazalar olağanüstü olabilir
Havalimanındaki bir uçağın havalimanına ait bir araç veya teçhizat ile kaza yapması ve bunun sonucunda uçuşta büyük bir gecikme veya uçuşun iptali durumunda, havayolu şirketinin suçlanması muhtemel değildir ve dolayısıyla herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmayacaktır.

Havayolu yıldırım düşmeleri için tazminat ödemek zorunda değil
Bir uçağın güvenliği için, bir yıldırım çarpması ciddi bir tehlike oluşturur ve istisnai bir durum olarak, örneğin acil bir iniş nedeniyle geciktiği için tazminat ödemek zorunda kalmaz. Ancak, yıldırım çarpması bir önceki uçuşta gerçekleşmişse ve havayolu uçağın yeniden çalışmasını sağlamak için yeterli zamana sahipse, başka bir uçağı kiralayabilme imkanı varsa ya da gecikmeyi önlemek için her şeyi yaptığını kanıtlayamazsa, yolcuların tazminat alma şansları yükselir.

Sis, sadece güncel uçaklar için iyi bir sebep
Hedef havaalanındaki yoğun sis, aşırı uçuş gecikmelerine neden oluyorsa veya bir uçuş tamamen iptal edilirse, yolcularına herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmayan bir havayolu şirketi ile sonuçlanan istisnai bir durum olabilir. Bununla birlikte, bir uçak basitçe donatılmış olduğu için iniş yapamazsa, durum yine farklı olacaktır.

Kalkış veya iniş sırasında şiddetli rüzgar tazminata engel olabilir
Kalkış havaalanında bu tür güçlü rüzgarlar varsa, uçağın imalatçısının bu rüzgar koşulları için bir kalkış yapmasına izin vermediği takdirde ve bu da büyük gecikmelere veya uçuşun iptaline yol açsa bile, bir havayolu şirketi yolcularına herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaz,. Ancak, havayolu şirketi üreticinin bu rüzgar koşullarında kalkış izni vermediğine dair ayrıntılı bilgi vermeli ve kanıt sağlamalıdır.

Ağır hava şartları, uçuş gecikmesi için tazminatı engeller
İstisnai olarak yoğun yağışlar ya da kar yağışı, kalkış noktasında gecikmesine ya da iptal edilmesine rağmen, bir havayolu şirketinin uçağın yolcularına herhangi bir tazminat ödemesine neden olmaması bakımından istisnai bir durum olabilir. Olağanüstü bu durumun varlığının bir göstergesi ise, diğer havayolu şirketlerinin de kalkış yapamamalarıdır.

Kapatılan hava sahası tazminata engel
Kalkış veya iniş havalimanının üzerindeki hava sahası kapalıysa, bu genellikle istisnai bir durumdur. Eğer bir uçuş gecikmesi veya uçuşun iptali söz konusuysa, ilgili havayolu şirketi, yolcuların hak taleplerine karşı kapalı hava sahasını gerekçe olarak gösterebilir.