ya kadar € 600,- Tazminat hakkı
Ärger mit der Airline?

EURO FLY REFUND ile tazminat hakkı

Uçuş numaranızı mı unuttunuz?

Genel işlem koşulları EUROFLYREFUND Entenfellner und Partner GmbH

Aşağıdaki genel işlem koşulları, EUROFLYREFUND, Entenfellner und Partner GmbH (tahsilat departmanı) hizmetlerine (bundan sonra kısaca EUROFLYREFUND olarak anılacaktır) aittir. Genel işlem koşullarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen service@euroflyrefund.com adresinden bize yazabilir veya 07242-41151-43 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

NET KURALLAR – DEĞERLİ DOSTLAR: ANLAŞMAMIZIN TEMELLERİ

A. Hukuki dayanak ve sözleşme konusu

A.1. Hukuki dayanak
Avrupa parlamentosunun 11 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe soktuğu 261/2004 sayılı AB Yönetmeliği, uçak yolcularının haklarını korur ve hak talep etmelerini mümkün kılar. Meşru taleplerinizi yerine getirmek için büyük çaba sarf edilmesi gerekmesi ile birlikte bu hak talepleri genellikle bireyler için sinir bozucu oluyor. Hava durumu verileri için uluslararası veri tabanlarının yanı sıra, tarihsel uçuş verilerinin ve her şeyden önce hukuksal uzmanlığa erişim gerektiriyor. Haklarınızı yerine getirirken (havayolu şirketine tazminat talebinde bulunurken), EUROFLYREFUND tüm maliyet riskini üstlenir ve ücretimiz, yalnızca tazminatın bir payı olarak başarı elde edilmesi durumunda kesilir.

A.2. Sözleşme konusu
EUROFLYREFUND, iptaller, uçuşların yapılmaması ve uçuşların ertelenmesi durumunda yolculara sağlanan tazminat ve yardımı düzenleyen 261/2004 sayılı AB Yönetmeliğinin gerekliliklerine dayanılarak tazminat talebinde bulunmanıza yardımcı olur.
Hizmetlerimizin sağlanması için temel olan, bu genel işlem koşullarıdır (bundan sonra kısaca GTC olarak anılacaktır). Tüm yazışmalar ve bilgiler tarafımızca Almanca veya Türkçe olarak sunulmaktadır, ama sadece Almanca versiyonu her durumda bağlayıcı olarak geçerlidir. (Avusturya yasası geçerlidir, bkz. H1)

B. Sözleşme

B.1. Sözleşme oluşumu
Uçuş bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi girerek, 28 gün süreyle bağlı kalacağınız bağlayıcı bir sözleşme talebinde bulunmuş oluyorsunuz. Bu bildiriminiz ile, yukarıda açıklanan teklif kabul edilmiş sayılır ve sözleşmemiz tarafımızdan kabul edilmiş olur. Verilerinizin alındığının onaylanması, henüz teklifinizin kabulu demek değildir. Kanuni iptal hakkıyla ilgili tüketici haklarınızı aşağıdaki I maddesinde bulabilirsiniz.

C. Hizmetlerimiz ve hükümlülüklerimiz

C.1. Euroflyrefund’ın hizmet yelpazesi Hizmetimiz, 261/2004 sayılı AB Yönetmeliğinın 7. Maddesi uyarınca tazminatınızın uygulanması ile ilgili yan hak taleplerinin ve sonuçta elde edilen faizin uygulanmasını içermektedir. Uçuş hakları ile ilgili başka talepler, diğer ulusal veya uluslararası anlaşmalara ve kanuni şartlara ilişkin diğer talepler işleme koyulmayacaktır. Özellikle, hukuki tavsiye ya da hukuki temsil sunmuyoruz, bu yüzden bu işlemler bizden talep edilemez. Benzer şekilde, hak taleplerinizin ön yasal bir değerlendirmesi yapılmamaktadır; ancak, yasal düzenlemelere ve 261/2004 sayılı AB Yönetmeliğinin mevcut içtihadına dayanan algoritmalarımız aracılığıyla verdiğiniz bilgileri değerlendirerek, mümkün olabilecek bir tazmınat hakkı belirleyebiliyor ve bunu havayollarına karşı sizin adınıza talep ediyoruz.

C.2. Hizmete başlanış
Verilerinizi bize göndermenizle birlikte, sizinle daha önceden bir anlaşma yapmaksızın, avukatlarımızı sizin adınıza görevlendirme ve taleplerinizi yerine getirmeleri için verdiğiniz verileri kendilerine iletme hakkına sahip oluyoruz. Bununla bağlantılı olarak, tarafımızdan atanan avukatların yetkilendirilmesi ve tazminat taleplerini mahkeme yoluyla veya mahkemesiz uygulaması, bunun için havayollarına resmi uyarı mektupları yazmaları, uzlaştırma organlarına başvurmaları ve havayoluna karşı dava açmaları da buna dahildir. Ayrıca buna, verilerinizin yetkili mercilere ve kurumlara iletilmesi de dahildir. Teklifi kabul ederek, sizinle EUROFLYREFUND arasında bir vekalet ilişkisi ortaya çıkar. Bu vekaletname, EUROFLYREFUND'ın sizin adınıza haklarınızı talep etmek için bir avukat tayin edilebileceğini de içerir. Biz ise, sizi avukat, mahkeme masrafları veya muhalif avukatlardan dolayı oluşsan masraflardan korumak ile hükümlüyüz. Sözleşmenin konusu olan havayollarına karşı hak talebinde oluşan maliyet riskinin tamamını biz üstleniyoruz.

C.3. Kontrol ve devralma
Hakkınızı talep ederken, - gerekirse - bir avukat görevlendirebiliriz. Maliyet riskini biz üstlendiğimizden, ekonomik ve hukuki incelemeden sonra havayoluna karşı talebimizde yan masraflar uygulayıp uygulamadığımıza ve nasıl uyguladığımıza ilişkin kararımızda özgürüz. Halihazırda mevcut olan bilgilere göre bilgisayar destekli hesaplama modelleri ile tazminat tutarını belirliyoruz, ancak hukuken bağlayıcı nitelikte değildir.

C.4. EUROFLYREFUND’ın tüm masrafları üstlenmesi
Tüm yasal ücretleri, mahkeme ücretlerini ve uzman ücretlerini üstleniyoruz. Bu masrafları karşılamak için, havayolu şirketine karşı mahkemesiz veya mahkeme kararı ile tazmınat hakkı çıkması durumunda, alınan tutardan kestiğimiz ücret, avukatlık veya mahkeme masraflarını, toplu iş ücretlerini, karşı tarafın avukatlık ücretlerini, genel masrafları ya da diğer yasal masrafları ödemeye kullanılır ve bu masraflar EUROFLYREFUND’ ait kalır. Havayolu şirketleri kendileri ödemeyi yaparsa veya mahkeme kararı ile ödemeye yükümlü olurlarsa, bu alınan tazminat EUROFLYREFUND tarafından ön finanse edilen maliyetleri ve atanmış avukatların masraflarını karşılamak için kullanılır. Bu durumda, E.1. bölümü uyarınca ödediğiniz komısyonu geri talep etme hakkınız bulunmuyor.

C.5. EUROFLYREFUND'ın sorumluluk kapsamı
Yalnızca kasıt veya ağır ihmalden sorumluyuz.

D. Tarafınızdan hazır tutulması gereken bilgiler

D.1. Tam ve doğru bilgi
Havayolları, yanlızca açık deliller olması durumunda tazminat ödemeyi kabul ediyorlar. Bu nedenle siz bilinen ve mevcut olan tüm bilgileri EUROFLYREFUND'a temin ediyorsunuz ve ayrıca, hak talebinde bulunmak için sözleşme süresi boyunca biniş kartları, rezervasyon teyitleri ve diğer kanıtlar gibi gerekli belgeler ile şirketimizi destekliyorsunuz. Bu, havayollarıyla yazışmaları veya onlarla olan anlaşmalar hakkında bilgileri de içermektedir. Üçüncü talebin ardından bize gerekçe göstermeden bir veya daha fazla gerekli belgeleri yollamamakta israr ederseniz, aramızdaki anlaşmayı tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahibiz. Özellikle sizi havaalanına karşi temsil edebilmemiz için, sizin tarafınızdan imzalanmış bir vekaletnameye ihtiyacımız var. İmzalanmaya hazır bir vekaletname tarafımızca size gönderiliyor. Bu genel işlem koşullarını kabul ederek, EUROFLYREFUND'a tüm uçuş bilgilerinizi ve diğer bilgileri sağladığınızı teyit ediyorsunuz ve özellikle havayolu şirketine yönelik hak talebinde bulunan kendi şahsınız olduğunu, bunu bertaraf etme hakkınızın olduğunu ve havayolundan belirtmiş olduğunuzun harici baska bir tazminat almadığınızı onaylamış oluyorsunuz.

D.2. Yakın işbirliği
Sözleşme süresi boyunca, tarafımızca açık bir rıza olmadan, havayoluyla herhangi bir görüşme yapmamak, onlarla herhangi bir düzenleme yapmak veya özellikle havayolu ile ilgili olarak yasal bağlayıcı taahhütte bulunmak mümkün değildir. Havayolu şirketi sizinle iletişime geçerse, derhal bize bildirmekle yükümlüsünüz.

D.3. Bilgilendirme yükümlülüğü
Havayolundan mektup, ödeme ya da kupon aldıysanız, derhal EUROFLYREFUND'a ya da sözleşmeli hukukçularımıza bir bildirimde bulunmakla yükümlüsünüz. Sözleşmeyi kabul ederken, havayolunun sadece EUROFLYREFUND veya yetkili sözleşme avukatlarına tazminat ödeyebileceğini açıkça kabul etmiş oluyorsunuz.

D.4. Talbin devredilmesi
Bize bilgilerinizi yolladığınızdan itibaren, talebi sadece bizim rızamızla bir başkasına devretmeye hakkınız olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

E. Başarıya dayalı ücret

E.1. Başarı ücreti
EUROFLYREFUND, havayolu tarafından ödenen tazminatın 24%'üne eşit bir meblağı (20% MwSt. (KDV) dahil, havayolu tazminatının 28.8%'ini içerecektir) alacaktır. Havayolunun ödediği toplu tazminatın yanı sıra, faiz ve diğer ödemeler gibi bütün ödemeler, EUROFLYREFUND’ın hakkıdır.

E.2. Ödeme işlemi
EUROFLYREFUND ve avukatları, E.1. maddedesindeki ücretleri doğrudan havayolu tarafından yapılan tazminat ödemesinden düşme hakkına sahiptir. Başarıya bağlı ücret karşılığında indirilecek tutar, sizin tarafınızdan belirlenen bir hesaba aktarılır, doğrudan EUROFLYREFUND ofisinde nakit olarak ödenir veya açıkça talep edilen bir para transfer hizmeti ile adınıza ödeme talimatı verilir. Bir hesap belirleyerek, şahsınıza ait olduğunu onaylıyorsunuz demektir. SEPA bölgesinde bir banka hesabına aktarma masrafları EUROFLYREFUND tarafından karşılanır, para transfer masrafları ise sizin tarafınızdan karşılanır. Sizin tarafınızdan yanlış bir şekilde belirtilen bir hesaba aktarım durumunda EUROFLYREFUND için ödeme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.

E.3. Havayollarının doğrudan ödemeleri Havayolundan doğrudan nakit ya da kupon ile tazminat alırsanız, başarıyla ilişkili ücretimizi 14 gün içinde EUROFLYREFUND'a fatura tutarınca ödemekle hükümlüsünüz.

E.4. Faiz ve tazminat
Havayolu şirketi tarafından ödenen gecikme faizi tamamen EUROFLYREFUND’ın hakkıdır.

F. Gizlilik Politikası

F.1. Yasal Gizlilik Politikası
Bilgileriniz yalnızca sıkı veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak tarafımızca kullanılacak ve işlenecektir. Tabii ki, Avusturya yasalarındaki tüm veri koruma hükümlerine riayet ediyoruz.

F.2. Gerekli veri depolama
Hizmetimizin kullanımı için kişisel verilerinizi ve uçuş verilerinizi bize göndermeniz gerekmektedir. Bunlar tarafımızdan saklanır ve işçilerimiz ve sözleşme avukatlarımız tarafından taleplerinizi yerine getirmek için işleme tabi tutulurlar. Avusturya yasalarındaki katı yasal veri koruma hükümlerine uygun olarak tüm kişisel verilerinizi ve uçuşunuzla ilgili bilgileri ele alıyor ve koruyoruz. EUROFLYREFUND, bu katı sıkı gizlilik politikasına uygun olarak verilerinizi kayıp veya hırsızlıktan korumak için uygun organizasyonel ve teknik önlemleri alır. EUROFLYREFUND, verilerinizi yalnızca hizmetlerimizi kullanmak için gerekli olduğu kadar depolar ve zorunlu vergi haklarından doğan belirli bir zamanlama buna aykırı olmadıkça, sözleşilmiş hizmetin tamamlanmasından sonra bu verileri siler. Ancak, bültenimize'e açık bir şekilde kayıt yaptırdıysanız, gerekli veriler saklanır.

F.3. Reklam amaçlı hiçbir verinin aktarılmaması
Sizin açık onayınız olmadan, verilerinizin, özellikle reklam amaçlı olarak (haber bülteni, reklam mektubu vb.) üçüncü kişilere dağıltılması söz konusu değildir. Yalnızca, sözleşme avukatlarımız ve EUROFLYREFUND tarafından hizmetlerin sağlanması için gerekli bilgiler kullanılır. Verilerinizi yalnızca tazminat taleplerini yerine getirmek amacıyla kullanıyoruz ve bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

F.4. Bilgi edinme hakkı ve verileri silme hakkı
EUROFLYREFUND'da, Internet servisinin kullanıcısı olarak, daha önce yapılmış bir sözleşme ilişkisinden ödenmemiş tazminat talep edilmediği sürece, istediğiniz zaman eklediğiniz veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve istediğiniz zaman sildirme hakkına sahipsiniz. Bu konuyla ilgili sorularınızı yazılı olarak aşağıdaki e-postaya veya posta yoluyla belirtilen adrese gönderebilirsiniz: service@euroflyrefund.com veya EUROFLYREFUND Entenfellner und Partner GmbH, Reitingerstraße 7 4600 Thalheim bei Wels.

F.5. Diğer sitelere bağlantılar EUROFLYREFUND ile doğrudan hukuki ilişkisi olmayan diğer sitelere yapılan tüm bağlantılar için EUROFLYREFUND bu sitelerin ziyaretçilere karşı davranışlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Fesih-Formu

Fesih durumunda, isterseniz, bu formu kullanabilirsiniz.