până la € 600,- Despăgubire
Ärger mit der Airline?

Împreună cu EURO FLY REFUND pentru obținerea de despăgubiri

Ați uitat numărul zborului?

Regulamentul cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene din UE

Aflați mai multe informații referitoare la reglementările legale cu privire la drepturile de despăgubire care vi se cuvin!

Regulamentul cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene din UE

Noul Regulament cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene este în vigoare din anul 2004 și reglementează acordarea unor despăgubiri pasagerilor în cazul întârzierilor, anulării sau supra-rezervării unui zbor. Prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004 drepturile pasagerilor companiilor aeriene sunt încadrate în categoria măsurilor care vizează protecția consumatorilor. Astfel, acesta reglementează prestațiile de compensare și sprijin care se cuvin pasagerilor liniilor aeriene care au fost afectați de anularea, întârzierea sau supra-rezervarea zborului lor. În afară de aceasta se stipulează obligația companiilor aeriene de a respecta cu mai multă strictețe programele de zbor, sub sancțiunea obligării acestora la acordarea de daune-interese.

Detalii cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene

Regulamentul cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene cuprinde următoarele domenii tematice:

  • Plata despăgubirilor care vi se cuvin în situația neefectuării transportului, fără voia dumneavoastră, a anulării sau întârzierii zborului
  • Cuantumul despăgubirilor cuvenite
  • Prestațiile de natură logistică din partea companiei aeriene
  • Dreptul la rezilierea sau la efectuarea unei noi rezervări în cazul unui zbor, în situația întârzierii sau anulării acestuia
  • Obligația de informare a companiilor aeriene (cu privire la anulări și la drepturile care vi se cuvin în calitate de pasageri)
  • Acordarea unui tratament special persoanelor cu un grad de mobilitate redus și a însoțitorilor acestora

Drepturile de despăgubiri cuvenite sunt reglementate după cum urmează

Tuturor pasagerilor care dețin pe numele lor o rezervare confirmată și un bilet de avion plătit și care decolează, respectiv aterizează de pe / pe un aeroport din interiorul spațiului UE (condiționat de faptul ca sediul central al companiei aeriene să se afle în cadrul UE) li se cuvin drepturi de despăgubire în cazul întârzierii zborurilor, a anulării acestora sau a neefectuării transportului. Aceasta se aplică în aceeași măsură atât în cazul zborurilor din cadrul pachetelor turistice, deplasărilor în interesul serviciului sau a călătoriilor low cost, în situația copiilor care călătoresc neînsoțiți, al pasagerilor care beneficiază de bilete de avion cu preț redus (reduceri de preț acordate în cadrul programelor de fidelizare a clientelei) și al persoanelor care călătoresc în grup.

Aterizare / Plecare Companie aeriană cu sediul central în interiorul spațiului UE Companie aeriană cu sediul central în afara spațiului UE
1. Aeroportul de decolare și de aterizare în afara spațiului UE Nu Nu
2. Aeroportul de decolare în afara și aeroportul de aterizare în interiorul spațiului UE Da Nu
3. Aeroportul de decolare în interiorul și aeroportul de aterizare în afara spațiului UE Da Da
4. Aeroportul de decolare și de aterizare în interiorul spațiului UE Da Da

Necuvenirea de despăgubiri

Nu vi se cuvin însă drepturi de despăgubire atunci când:

  • zburați cu un tarif redus sau gratuit (în măsura în care respectivul tarif nu a fost accesibil publicului larg în mod direct sau indirect)
  • nu v-ați prezentat punctual, respectiv cu cel puțin 45 de minute înainte de ora de decolare, la ghișeul de îmbarcare
  • ați dat personalului companiei aeriene un motiv ca să vă refuze transportarea (starea dumneavoastră de sănătate sau comportamentul dumneavoastră ar constitui un risc de sănătate sau operațional pentru ceilalți pasageri sau pentru traficul aerian în general)

Despăgubiri cuvenite în cazul întârzierilor de zbor

Se consideră întârziere o decalare a orei de decolare cu mai mult de 3 ore. Nivelul despăgubirii cuvenite se orientează în funcție de numărul kilometrilor de zbor. În cazul unei rute de până la 1.500 km, ea este de 250 €, între 1.500 km și 3.500 km vi se cuvin 400 €, iar în cazul unui zbor de peste 3.500 km veți primi o despăgubire de 600 €. Regulamentul este ceva mai complicat în cazul anulărilor sau al zborurilor cu mai multe escale, motiv pentru care se recomandă folosirea programului nostru de calcul on-line. În general, trebui avut în vedere ca de la data zborului să nu fi trecut mai mult de trei ani și mai trebuie clarificat dacă responsabilitatea privind întârzierea, anularea sau neefectuarea transportului (supra-rezervare) revine companiei aeriene. Unele companii aeriene încearcă să înduplece pasagerii prin oferirea unor vouchere pentru mese sau băuturi. Acestea nu reprezintă o compensare pentru plata despăgubirilor cuvenite și, de aceea, nu trebuie în nici un caz acceptate. Având în vedere faptul că, pe perioada ultimilor ani, frecvența întârzierilor de zbor a crescut în mod considerabil și, drept urmare, companiile aeriene au devenit tot mai inventive în metodele folosite pentru respingere revendicărilor consumatorilor, au fost înființate mai multe platforme care să vă susțină în această problemă și să vă ajute la impunerea drepturilor care vi se cuvin. Informați-vă pe euroflyrefund.com, pentru a beneficia de consiliere gratuită și fără nici o obligație. Important de asemenea: în cazul deplasărilor în interesul serviciului, eligibil pentru acordarea de despăgubire este, de regulă, angajatul și nu angajatorul. În afară de aceasta, în multe țări despăgubirile cuvenite sunt neimpozabile. Solicitați în acest sens informații suplimentare de la consilierul dumneavoastră fiscal.

Având în vedere faptul că, pe perioada ultimilor ani, frecvența întârzierilor de zbor a crescut în mod considerabil și, drept urmare, companiile aeriene au devenit tot mai inventive în metodele folosite pentru respingere revendicărilor consumatorilor, au fost înființate mai multe platforme care să vă susțină în această problemă și să vă ajute la impunerea drepturilor care vi se cuvin. Informați-vă pe euroflyrefund.com, pentru a beneficia de consiliere gratuită și fără nici o obligație. Important de asemenea: în cazul deplasărilor în interesul serviciului, eligibil pentru acordarea de despăgubire este, de regulă, angajatul și nu angajatorul. În afară de aceasta, în multe țări despăgubirile cuvenite sunt neimpozabile. Solicitați în acest sens informații suplimentare de la consilierul dumneavoastră fiscal.

Despăgubirile în cazul anulării sau neefectuării transportului

Dacă zborul dumneavoastră a fost anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de data zborului sau dacă v-a fost refuzată îmbarcarea ca urmare a faptului că acesta a fost supra-rezervat, puteți avea dreptul la o despăgubire de până la 600 €. Și aici trebuie avut în vedere faptul că aveați obligația de a vă prezenta punctual la ghișeul de îmbarcare – cu cel puțin 45 de minute înainte de decolare.

Prestațiile de natură logistică ale companiei aeriene în situația întârzierilor / anulărilor

Compania aeriană este obligată să vă ofere în mod suplimentar următoarele prestații (fără ca prin aceasta despăgubirile care vi se cuvin să se diminueze:

Timpul de așteptare Distanța Dreptul cuvenit
începând de la 2 ore timp de așteptare până la o distanță de zbor de 1.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 3 ore timp de așteptare o distanță de zbor cuprinsă între 1.500 și 3.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 4 ore timp de așteptare începând de la o distanță de zbor de 3.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 5 ore timp de așteptare toate zborurile renunțarea la transport și restituirea prețului biletului de avion
asigurarea unui zbor abia în ziua următoare toate zborurile înnoptarea la hotel, inclusiv transferul

Obligația de informare din partea companiei aeriene

Companiile aeriene sunt obligate să își anunțe pasagerii cu privire la întârzierea sau anularea zborurilor. Aceasta trebuie să se facă în scris, iar respectiva comunicare trebuie să cuprindă și precizări cu privire la plățile compensatorii, precum și toate informațiile referitoare la drepturile care vi se cuvin.

Circumstanțe excepționale și alte exceptări de la obligația plății de despăgubiri

În noul Regulament UE sunt stipulate și acele circumstanțe în care companiile sunt exceptate de la obligația de a plăti despăgubiri pasagerilor lor. Aceasta se întâmplă atunci când anularea sau întârzierea a fost determinată de circumstanțe care nu au putut fi influențate de compania aeriană. Printre acestea se numără, de exemplu condițiile meteorologice care fac imposibilă efectuarea zborului, instabilitatea politică, riscuri cu caracter general sau defecțiuni inopinate ale aeronavei sau grevele din aeroport. Însă multă prudență în ceea ce privește circumstanțele extraordinare: pentru că tocmai acestea sunt folosite cu precădere ca și scuze de companiile aeriene, pentru a eluda plata de despăgubiri. Pasagerilor le este, în marea majoritate a cazurilor, relativ dificil să își impună punctul de vedere în contradictoriu cu compania aeriană și să producă dovada contrariului. În astfel de situații vă recomandăm să apelați neapărat la programele noastre de calcul al despăgubirilor cuvenite, pentru a fi siguri că nu sunteți lipsiți de un drept care vi se cuvine. Un caz special îl constituie defectele de natură tehnică, care apar în pofida efectuării regulate a lucrărilor de întreținere. În legătură cu acest aspect, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că, la modul general, acestea nu se pot constitui în circumstanțe extraordinare. Așadar, pasagerilor li se cuvin, totuși, drepturi de despăgubire în situațiile în care aeronava este întârziată sau nu poate decola ca urmare a apariției unor probleme de natură tehnică. Din păcate, în practică se întâlnește frecvent situația că legislația lasă mult loc la interpretări și, din acest motiv, impunerea drepturilor cuvenite în justiție este anevoioasă și de durată îndelungată. Nu vă lăsați intimidat de aceasta și insistați să vi se acorde drepturile cuvenite. Experții în materie juridică de la EuroFlyRefund vă stau alături cu sfaturi și sprijin competent atunci când sunteți confruntați cu chichițe birocratice supărătoare și texte de lege dificile.

Un caz special îl constituie problemele de natură tehnică, care apar în pofida efectuării regulate a lucrărilor de întreținere. În legătură cu acest aspect, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că, la modul general, acestea nu se pot constitui în circumstanțe extraordinare. Așadar, pasagerilor li se cuvin, totuși, drepturi de despăgubire în situațiile în care aeronava este întârziată sau nu poate decola ca urmare a apariției unor defecte de natură tehnică. Din păcate, în practică se întâlnește frecvent situația că legislația lasă mult loc la interpretări și, din acest motiv, impunerea drepturilor cuvenite în justiție este anevoioasă și de durată îndelungată. Nu vă lăsați intimidat de aceasta și insistați să vi se acorde drepturile cuvenite. Experții în materie juridică de la EuroFlyRefund vă stau alături cu sfaturi și sprijin competent atunci când sunteți confruntați cu chichițe birocratice supărătoare și texte de lege dificile.

Scuzele invocate de companiile aeriene pentru a evita plata despăgubirilor cuvenite

Așa cum am mai menționat, în numeroase situații textele de lege lasă loc la interpretări diferite. Companiile aeriene încearcă, firește, să folosească acest lucru în avantajul lor, pentru a eluda obligația de a acorda pasagerilor despăgubirile cuvenite. Unul din trucurile cele mai frecvente constă în oferirea de vouchere pentru kilometri de zbor sau de cupoane de valoare pentru următoarele zboruri cu respectiva companie aeriană. Acestea nu corespund însă niciodată valorii despăgubirilor la care ați avea dreptul, de până la 600€. De aceea, nu acceptați niciodată astfel de vouchere și nici nu semnați vreo declarație de renunțare, ci verificați on-line situația dumneavoastră individuală.