până la € 600,- Despăgubire
Ärger mit der Airline?

Împreună cu EURO FLY REFUND pentru obținerea de despăgubiri

Ați uitat numărul zborului?

Obligațiile companiilor aeriene - ce ar trebui să știți neapărat!

Companiile aeriene sunt foarte abile în găsirea unor scuze în situațiile în care se ajunge la o întârziere sau anulare a zborului. Cu toate acestea, există doar un număr redus de situații pe care companiile aeriene le pot invoca ca și circumstanțe extraordinare, care să le scutească de obligația de a achita despăgubiri pasagerilor. În afară de aceasta mai există și alte obligații pe care companiile aeriene trebuie să le respecte. Care sunt acestea exact aflați aici!

Obligativitatea de informare cu privire la drepturile pasagerilor companiilor aeriene

Din păcate, deseori pasagerii sunt informați în mod insuficient sau chiar deloc cu privire la întârzieri sau anulări ale zborurilor. Acest lucru însă nu este admisibil. În situația întârzierii sau anulării zborurilor, companiile aeriene au obligația de a înmâna pasagerilor afectați informațiile corespunzătoare încă de la ghișeul de preluare a bagajelor.

Prețuri transparente ale zborurilor

Pasagerilor trebuie să le fie clar, încă din momentul în care îşi rezervă zborul, care sunt costurile, inclusiv impozitele, taxele și suplimentele pe care vor trebui să le plătească. În situațiile în care acest lucru nu se întâmplă, cazul poate fi reclamat la autoritatea aeriană națională.

Aeronavele într-o stare tehnică ireproșabilă

Defecțiunile tehnice neașteptate pot apărea oricând, nimeni nu se îndoiește de acest lucru. Totuși, verificarea stării tehnice a aeronavei cade întotdeauna în sfera de responsabilitate a companiei aeriene. De aceea, problemele tehnice care conduc la o întârziere sau anulare a zborului nu pot fi încadrate în categoria „circumstanțelor extraordinare” și nu justifică refuzul cu privire la plata de despăgubiri.

Aeronave degivrate

Orice companie aeriană are obligația să efectueze din timp operațiunile de degivrare a aeronavelor sale și să le și mențină apoi în stare degivrată, astfel încât să nu se ajungă la întârzieri sau anulări ale zborurilor ca urmare a efectuării lucrărilor de degivrare.

Prestațiile de natură logistică care se cuvin pasagerilor

Independent de durata întârzierii sau a timpului de așteptare, în situația unor anulări sau întârzieri ale zborurilor, companiile aeriene au obligația de a oferi pasagerilor prestații logistice corespunzătoare. Care sunt acestea aflaţi din tabelul de mai jos.

Timpul de așteptare Distanța Dreptul cuvenit
începând de la 2 ore timp de așteptare până la o distanță de zbor de 1.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 3 ore timp de așteptare o distanță de zbor cuprinsă între 1.500 și 3.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 4 ore timp de așteptare începând de la o distanță de zbor de 3.500 km băuturi, mese și două comunicări telefonice, prin e-mail sau fax cu titlu gratuit
începând de la 5 ore timp de așteptare toate zborurile renunțarea la transport și restituirea prețului biletului de avion
asigurarea unui zbor abia în ziua următoare toate zborurile înnoptarea la hotel, inclusiv transferul