până la € 600,- Despăgubire
Ärger mit der Airline?

Împreună cu EURO FLY REFUND pentru obținerea de despăgubiri

Ați uitat numărul zborului?

Ați fost afectat în timpul unei deplasări în interesul serviciului de o întârziere, de o anulare a zborului sau de supra-rezervare?

Atunci veți afla aici, dacă și cât vi se cuvine cu titlu de despăgubire.

Despăgubirile cuvenite în cazul deplasărilor în interesul serviciului

Regulamentul UE cu privire la călătoriile aeriene nu face distincție din punct de vedere al despăgubirilor cuvenite între deplasările în interesul serviciului și călătoriile cu titlu privat. Persoanele care fac deplasări în interesul serviciului se întreabă, totuși, mereu, cui i se cuvin despăgubirile în situația unei întârzieri sau anulări a zborului – persoanei care călătorește sau firmei, care a achitat biletul de avion? În acest caz, reglementarea legală prevede faptul că persoana, căreia i s-au creat inconveniente ca urmare a perioadei de așteptare este cea căreia i se cuvine dreptul de a primi despăgubiri. Aceasta înseamnă, că angajatul care a fost trimis în deplasare în interesul serviciului și care, din cauza unor diverse circumstanțe, a fost obligat să aștepte, este cel căruia i se cuvine încasarea de despăgubiri. Excepție de la aceasta face numai acea situație în care firma pretinde în mod explicit să fie ea cea care încasează plata compensatorie, iar angajatul își dă acordul în acest sens – numai într-o astfel de situație firma va fi cea care va primi despăgubirea cuvenită. În situația în care primiți o despăgubire, aceasta nu este impozabilă, fiind vorba despre o plată compensatorie, care nu face decât să vă despăgubească pentru daunele pe care le-ați suferit. De aceea, nu este vorba de o majorare a patrimoniului, care să se constituie într-o plusvaloare impozabilă. Dacă tot mai aveți îndoieli vă rugăm să discutați cu consilierul dumneavoastră fiscal.

Cum vă revendicați drepturile cuvenite?

În cele mai multe cazuri calea cea mai simplă este să vă adresați nouă și noi să fim aceia care să revendice în locul dumneavoastră drepturile care vi se cuvin. Noi avem posibilitatea să folosim pentru aceasta materiale doveditoare sub forma de date istorice ale zborurilor și ale condițiilor meteorologice, a programelor de grevă și să apelăm la metode de calcul precise și să vă ajutăm astfel să intrați repede în posesia despăgubirilor care vi se cuvin. În acest mod, companiile aeriene nu vor avea posibilitatea să apeleze la diverse subterfugii sau trucuri pentru a se eschiva de la plata despăgubirilor cuvenite.

Când aveți dreptul de a revendica plata unor despăgubiri?

În situațiile în care dețineți pe numele dumneavoastră o rezervare confirmată și un bilet de avion plătit și dacă urmează să decolați de pe un aeroport din spațiul UE, respectiv să aterizați pe un astfel de aeroport (condiționat de faptul ca sediul central al companiei aeriene să se afle în cadrul UE) vi se cuvin drepturi de despăgubire în cazul întârzierii zborurilor, al anulării acestora sau al neefectuării transportului. În situațiile în care dețineți pe numele dumneavoastră o rezervare confirmată și un bilet de avion plătit și dacă urmează să decolați de pe un aeroport din spațiul UE, respectiv să aterizați pe un astfel de aeroport (condiționat de faptul ca sediul central al companiei aeriene să se afle în cadrul UE) vi se cuvin drepturi de despăgubire în cazul întârzierii zborurilor, al anulării acestora sau al neefectuării transportului.

Nivelul la care se cifrează drepturile de despăgubire cuvenite

Nivelul la care se cifrează drepturile de despăgubire cuvenite se orientează, în toate situațiile, în funcție de lungimea distanței de zbor. Dacă aceasta se află sub 1.500 km, fiecărui pasager i se cuvin 250 €. În cazul distanțelor de zbor situate între 1.500 km și 3.500 km, despăgubirea se cifrează la 400 €, iar pentru distanțe mai lungi de 3.500 km, de 600 €. În cazuri speciale, respectiv în cazul unor întârzieri foarte mici până la aeroportul de destinație, compania aeriană poate să reducă despăgubirile care vi se cuvin cu 50%.