până la € 600,- Despăgubire
Ärger mit der Airline?

Împreună cu EURO FLY REFUND pentru obținerea de despăgubiri

Ați uitat numărul zborului?

Zborul dumneavoastră care face parte dintr-un pachet turistic este întârziat?

Atunci, aceasta reprezintă o deficiență de călătorie și justifică o reducere a prețului călătoriei!

Cuvenirea de despăgubiri în cazul călătoriilor care fac parte din pachete turistice

Regulamentul UE în vigoare privind protecția pasagerilor companiilor aeriene asigură drepturile pasagerilor în situația oricăror genuri de zboruri. Însă, în cazul călătoriilor care fac parte din pachete turistice, se aplică în acest sens suplimentar câteva reglementări, asupra cărora am dori să vă atragem atenția.

Valoarea principială a despăgubirii cuvenite

Începând de la o întârziere mai lungă de 3 ore, pasagerilor companiilor aeriene li se cuvine plata unei compensații. Același lucru se aplică și în cazul unei anulări a zborului, a noilor rezervări determinate de aceasta (în situațiile în care ajungeți la locul de destinație cu o întârziere mai mare de 2 – 4 ore), precum și în cazul în care, ca urmare a unei supra-rezervări, vi se refuză îmbarcarea. În cazul tuturor despăgubirilor cuvenite, revendicarea se poate face retroactiv timp de trei ani. Suma la care se ridică plata despăgubirii cuvenite se orientează în funcție de distanța de zbor. Pentru zboruri de până la 1.500 km veți primi 250 €, pentru zboruri cuprinse între 1.500 km și 3.500 km veți primi 400 €, iar pentru un zbor de peste 3.500 km vi se cuvine o despăgubire de 600 €.

Ce trebuie să facă pasagerii afectați?

Principalele aspecte de care trebuie să țineți seama pentru a beneficia de dreptul la despăgubire în situațiile în care zborul dumneavoastră a întârziat, a fost anulat sau dacă v-a fost refuzată îmbarcarea sunt următoarele:

 • Prezentați-vă la ghișeul de îmbarcare punctual, la ora indicată pe confirmarea de rezervare sau cel mai târziu cu 45 de minute înainte de decolare
 • Cereți să vi se confirme în scris întârzierea / anularea / neefectuarea transportului de către personalul de zbor
 • Păstrați documentele doveditoare, precum bilete de avion și documentele justificative cu privire la efectuarea de alte cheltuieli adiționale, ca de exemplu călătoriile cu taxiul, transferul cu trenul etc.
 • Cereți companiei aeriene prestațiile de natură logistică care vi se cuvin, ca de exemplu oferirea de mese și băuturi
 • Informați-vă cu ajutorul calculatorului nostru de despăgubiri on-line în legătură cu nivelul despăgubirilor la care aveți dreptul

Ce pot să fac în situația în care orele zborului meu au fost amânate?

Un avantaj al călătoriilor care fac parte din pachete turistice îl constituie deseori faptul că orele de zbor au fost alese de către operatorul de turism în așa fel, încât persoana care a efectuat rezervarea să beneficieze de un maxim de timp de concediu, respectiv de recreere în localitatea de destinație aleasă. Conform unor sentințe judecătorești actuale, modificările importante ale orelor de zbor constituie o încălcare a prestațiile convenite prin contract, motiv pentru care clienții au posibilitatea să facă contestație. Primul pas pe care trebuie să îl faceți constă în informarea în scris a operatorului de turism cu privire la faptul că nu sunteți de acord cu modificarea orelor de călătorie. În situația în care informațiile cu privire la modificarea orară vi se transmit cu mai puțin de 14 zile înainte de data de decolare din rezervarea inițială, aceasta poate fi echivalată cu o anulare a zborului și vă îndreptățește la pretinderea unei despăgubiri de până la 600 €. Informați operatorul de turism și cu privire la faptul că veți pretinde atât o reducere de preț precum și rambursarea cheltuielilor suplimentare, cât și plata de daune-interese în situația în care totuși nu veți avea posibilitatea să decolați la data și ora convenită. Dacă cu toate acestea nu va fi posibilă respectarea orelor de călătorie convenite inițial și veți decola la altă oră, transmiteți operatorului de turism o factură cu costurile suplimentare pe care le-ați avut și menționați, în plus, dauna concretă care vi s-a produs și cheltuielile aferente. O a doua posibilitate constă în a rezerva dumneavoastră înșivă un alt zbor și să facturați operatorului de turism, după încheierea sejurului, cheltuielile avute. În corespondența dumneavoastră faceți trimitere la sentința Curții Federale de Justiție.

Întârzierea zborului

Dacă zborul pe care l-ați rezervat în cadrul unui pachet turistic este întârziat, aceasta reprezintă o deficiență a călătoriei și justifică acordarea unei reduceri la prețul călătoriei. Începând cu a cincea oră de întârziere, pentru fiecare oră de întârziere suplimentară vi se cuvine o reducere cu 5% a prețului pe zi al călătoriei sub forma unei rambursări. De asemenea, operatorul de turism este obligat să preia și toate costurile suplimentare (până la limita de 5.400 €). Pasagerii afectați au obligația de a anunța operatorul de turism fără întârziere, adică imediat după ce au fost informați cu privire la întârzierea respectivă. Și nu uitați și de dreptul care vi se cuvine de a pretinde despăgubiri companiei aeriene răspunzătoare. Atenție: reducerea prețului călătoriei de către operatorul de turism nu poate fi revendicată suplimentar față de despăgubirile care vi se cuvin din partea companiei aeriene. Cele două sume se compensează reciproc. În situațiile în care întârzierea zborului este atât de importantă încât se repercutează asupra întregii prestații, persoana care a rezervat călătoria în cadrul unui pachet turistic poate opta pentru renunțarea la călătorie, în conformitate cu legislația în vigoare. În acest context, pachetul turistic se consideră o prestație globală, care include toate prestațiile ce intră în componența sa. Așadar, dacă întârzierea de zbor reduce în mod considerabil valoarea călătoriei și factorul de recreere scontat, clientul are dreptul la reziliere (spre exemplu, în cazul unor croaziere, atunci când din cauza întârzierii de zbor s-a ratat îmbarcarea). Atunci când un zbor este rezervat independent de alte prestații din componența călătoriei și utilitatea acestuia este diminuată ca urmare a unei întârzieri mai mari de cinci ore, nu mai sunteți obligat să efectuați respectivul zbor, iar persoanele afectate își vor primi înapoi banii plătiți pentru biletul de avion.

În situațiile în care întârzierea zborului este atât de importantă încât se repercutează asupra întregii prestații, persoana care a rezervat călătoria în cadrul unui pachet turistic poate opta pentru renunțarea la călătorie. În acest context, pachetul turistic se consideră o prestație globală, care include toate prestațiile ce intră în componența sa. Așadar, dacă întârzierea de zbor reduce în mod considerabil valoarea călătoriei și factorul de recreere scontat, clientul are dreptul la reziliere (spre exemplu, în cazul unor croaziere, atunci când din cauza întârzierii de zbor s-a ratat îmbarcarea). Atunci când un zbor este rezervat independent de alte prestații din componența călătoriei și utilitatea acestuia este diminuată ca urmare a unei întârzieri mai mari de cinci ore, nu mai sunteți obligat să efectuați respectivul zbor, iar persoanele afectate își vor primi înapoi banii plătiți pentru biletul de avion.

Întârzieri cauzate de deplasarea cu trenul

În situația în care călătoriți la aeroport cu trenul și pierdeți zborul ca urmare a unei întârzieri a trenului, este important de subliniat deosebirea existentă între cazul în care ați achiziționat biletul de tren separat, sau dacă este vorba despre un bilet de tipul Rail & Fly. În primul caz, compania feroviară nu poate fi trasă la răspundere și veți fi obligat să suportați toate costurile generate de această situație. În celălalt caz, adică dacă ați cumpărat un bilet de tipul Rail & Fly, aveți posibilitatea să revendicați rambursarea costului biletului de avion. Condiția preliminară constă, firește, în aceea că ați optat pentru o conexiune feroviară care, în condiții normale, v-ar fi permis să ajungeți la aeroport punctual. O altă condiție pentru rambursare constă în aceea ca respectiva conexiune feroviară să fi fost prezentată de către operatorul de turism ca fiind prestație proprie.

Lista de verificare: situațiile în care vi se cuvin bani

 • V-ați prezentat punctual la ghișeul de îmbarcare (de regulă, cu 45 de minute înainte de ora de decolare)
 • De la zborul cu probleme au trecut mai puțin de 3 ani
 • Ați ajuns la locul de destinație cu cel puțin 3 ore de întârziere
 • Responsabilitatea întârzierii de zbor revine companiei aeriene
 • Zborul a decolat de pe teritoriul UE sau a aterizat pe teritoriul UE, condiționat de faptul ca sediul central al companiei aeriene să se afle în UE.
 • Chiar și în acele situații în care ați primit deja din partea companiei aeriene vouchere de masă sau de călătorie, vi se cuvine plata unei despăgubiri