până la € 600,- Despăgubire
Ärger mit der Airline?

Împreună cu EURO FLY REFUND pentru obținerea de despăgubiri

Ați uitat numărul zborului?

Circumstanțele extraordinare – și care sunt situațiile când nu se cuvin despăgubiri

Chiar dacă de cele mai multe ori, întârzierile, supra-rezervările și tot tacâmul se produc din vina companiilor aeriene, există totuși câteva situații, nu multe, când companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri. Aici aflați care sunt acestea!

Circumstanțele extraordinare – și care sunt situațiile când nu se cuvin despăgubiri

Chiar dacă de cele mai multe ori, întârzierile, supra-rezervările și tot tacâmul se produc din vina companiilor aeriene, există totuși câteva situații, nu multe, când companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri. Regulamentul UE nr. 261 / 2004 stipulează că societățile aeriene sunt scutite de plata de despăgubiri în cazul întârzierii sau anulării, atunci când respectiva întârziere a fost determinată de apariţia unor circumstanțe extraordinare, care nu puteau fi influențate, „chiar dacă respectivul operator de transporturi aeriene ar fi adoptat toate măsurile rezonabile pentru a preveni întârzierile sau anulările”. Printre aceste circumstanțe extraordinare se numără condițiile meteorologice care fac imposibilă efectuarea zborului, instabilitatea politică, riscurile de siguranță, măsurile greviste pe aeroport, dar și defecțiuni neașteptate ale aeronavei, de natură să constituie un risc de securitate. Totuși, în versiunea actual valabilă a Regulamentului privind drepturile pasagerilor companiilor aeriene nu se regăsește o definiție exactă a noțiunii de circumstanță extraordinară. De principiu, se consideră că așa-numitele „circumstanțe extraordinare” se derobează capacității de influență a companiei aeriene sau, în general, a traficului aerian și că, în consecință, pot fi încadrate și în categoria „forței majore”. Tocmai la aceste circumstanțe extraordinare apelează în mod frecvent companiile aeriene pentru a se eschiva și pentru a eluda plata unei despăgubiri justificate. Însă pentru pasagerul de avion este deseori foarte dificil să dovedească contrariul, motiv pentru care recurgerea la experiența EUROFLYREFUND și baza de date cuprinzătoare cu privire la date meteorologice și datele grevelor este deseori salutară pentru a reuși impunerea drepturilor cuvenite. Practica a demonstrat că formularea textului de lege este deseori o problemă de interpretare și că în cazul unei acțiuni în justiție împotriva unei este posibil să se treacă prin mai multe instanțe până la pronunțarea sentinței. Noi, cei de la EUROFLYREFUND, preluăm în orice caz întregul risc al costurilor, astfel încât clienții noștri pot aștepta în liniște să li se plătească despăgubirea cuvenită sau, în situațiile în care sentința dă dreptate companiei aeriene și, drept urmare, curtea decide împotriva plății de despăgubiri, noi, cei de la EUROFLYREFUND vom fi aceia care vom suporta totalitatea costurilor – așadar, pasagerul avionului iese câștigat întotdeauna! Chiar dacă aceste motive conduc la producerea unei întârzieri pentru care nu vi se cuvine plata unei despăgubiri, totuși compania aeriană are obligația ca, pe durata timpului de așteptare, să vă ofere următoarele prestații de natură logistică:

Inversarea sarcinii de probare

În mod normal, legea prevede că persoana care revendică acordarea unei despăgubiri trebuie să fie și în măsură să probeze faptul că aceasta i se cuvine. În cazul companiilor aeriene acest lucru este aproape de domeniul imposibilului. Pentru că aceasta ar însemna ca pasagerii care au fost afectați de o întârziere, anulare a zborului etc. să fie obligați să probeze de ce s-a întâmplat așa. De aceea, în regulamentul privind drepturile pasagerilor companiilor aeriene se prevede o inversare a sarcinii de probare în favoarea pasagerilor. Astfel, aceasta înseamnă că este obligația companiilor aeriene să probeze, în fiecare caz concret în parte, faptul că au fost confruntate cu o circumstanță extraordinară și, din acest motiv, producerea întârzierii, anulării etc. nu a putut fi prevenită. Pasagerii nu trebuie decât să poată proba faptul că au avut de suferit ca urmare a problemelor survenite în legătură cu un anumit zbor.

NU SUNT CONSIDERATE CIRCUMSTANȚE EXTRAORDINARE

Lipsa mecanicului
Situația în care este necesară efectuarea unei reparații urgente la aeronavă pentru ca zborul să poată fi efectuat, iar la fața locului nu se află niciun mecanic care să fie capabil să efectueze reparația în cauză, nu se constituie într-o circumstanță extraordinară. Compania aeriană are obligația să se asigure că a întreprins toate măsurile posibile pentru a evita ajungerea într-o astfel de situație, care să aibă drept urmare decolarea cu mare întârziere a unui zbor sau eventuala anulare a acestuia. Situația în care la fața locului, acolo unde se află o aeronavă care necesită reparații, nu există un mecanic calificat, nu poate fi considerată ca fiind o „circumstanță extraordinară” (Tribunalul de primă instanță din Rüsselsheim, sentința din data de 11.06.2013 – 3 C 387 / 10 – 35, Revista „Reiserecht aktuell” [Aspecte actuale în domeniul legislației privind călătoriile] 2010, 290).

Declanșarea dispozitivului de evacuare de urgență a aeronavei de către un pasager

Numai atunci când dispozitivul de evacuare de urgență a aeronavei este declanșat de către un pasager se poate vorbi despre o circumstanță extraordinară care eliberează compania aeriană de obligația plății de despăgubiri în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor. Dar și în acest caz, compania aeriană trebuie să probeze faptul că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca aceasta să nu se întâmple. În situațiile în care un membru al echipajului a declanșat dispozitivul de evacuare de urgență a aeronavei, de exemplu cu ocazia deschiderii ușilor, respectivul eveniment nu va fi încadrat în categoria circumstanțelor extraordinare, iar compania aeriană va fi obligată să achite despăgubiri în cazul întârzierii zborului rezultate din aceasta.

Vapori otrăvitori și fum în cabină
Compania aeriană nu poate invoca circumstanțe extraordinare în situațiile în care în carlingă pătrund vapori otrăvitori și fum, fiind obligată să presteze daune-interese în cazul anulării sau întârzierii cu mai mult de 3 ore a zborului.

Lucrări de întreținere defectuoase
Pentru întârzierea unui zbor din cauza necesității efectuării unor lucrări de întreținere compania aeriană este cea răspunzătoare, pentru că avea posibilitatea să prevadă respectiva necesitate aflată în sfera ei de influență. Nici faptul că a executat întocmai planul de întreținere nu eliberează compania aeriană de răspundere și de obligația de a plăti despăgubiri. Aceasta se aplică în special acelor componente ale aeronavei pentru care nu este prevăzută obligația legală de efectuare a întreținerii.

Defectarea radarului meteorologic, a sistemului hidraulic, a comenzii de acționare a profundoarelor, a sistemului de alimentare cu carburant, a pompei de carburant sau a toaletei aeronavei

În situațiile în care defectarea radarului meteorologic conduce la o întârziere sau anulare a zborului, respectiva defecțiune tehnică nu se încadrează în categoria circumstanțelor extraordinare în sensul prevederilor Regulamentului nr. 261 din 2004 privind drepturile pasagerilor companiilor aeriene. La fel se întâmplă și în cazul unor pierderi de ulei hidraulic, a nefuncționării corecte a profundoarelor sau a afișajului acestora, a scurgerilor de carburant sau defectării pompei de carburant. Nici chiar înfundarea toaletei de la bordul aeronavei nu constituie o circumstanță extraordinară, întrucât toate aceste defecțiuni de ordin tehnic fac parte din sfera de influență a companiei aeriene și aceasta răspunde pentru menținerea aeronavei într-o stare tehnică funcțională care să permită efectuarea punctuală a zborurilor. În toate aceste situații, compania aeriană este obligată să acorde despăgubiri în cazul unor întârzieri mai mari sau al anulării zborurilor.

Aeronava pierde ulei hidraulic
Sistemul hidraulic al unei aeronave este complicat și are un rol esențial pentru siguranța zborului. În situațiile în care în legătură cu acesta se descoperă o defecțiune înainte de decolare, aeronava nu poate decola și se ajunge la întârzieri. Asigurarea funcționării fără probleme a sistemului hidraulic se înscrie însă în zona de influență a companiei aeriene și nu o eliberează pe aceasta de plata de despăgubiri în situația unor întârzieri mai mari. Același lucru se aplică și în cazul defecțiunilor sistemului electronic sau al înfundării unui filtru de kerosen. Chiar și în situațiile în care culpa aparține unui terț, care a livrat spre exemplu kerosen cu impurități, o instanță de judecată a refuzat să acorde statutul de circumstanță extraordinară. În consecință, compania aeriană a fost obligată să achite despăgubiri pentru o întârziere semnificativă.

Defecțiuni tehnice rare
Faptul că anumite defecte tehnice apar rar nu înseamnă că acestea se pot încadra în categoria circumstanțelor extraordinare în sensul Regulamentului privind drepturile pasagerilor. Chiar și atunci când toate lucrările de întreținere au fost executate conform planificării, pasagerilor li se cuvin despăgubiri de până la 600 € în cazul unor întârzieri mai mari sau anulări ale zborurilor.

Asigurarea cerințelor minime pentru lucrările de întreținere
În situația unei întârzieri mai mari, a anulării sau suspendării unui zbor, companiile aeriene nu se pot prevala de faptul că au asigurat cerințele minime de întreținere ale aeronavei și să eludeze astfel obligația de a le plăti despăgubiri pasagerilor. Atunci când efectuarea defectuoasă a lucrărilor de întreținere determină întârzieri semnificative sau anulări ale zborurilor, compania aeriană este firește obligată să achite despăgubirile cuvenite.

Defectarea unui vitezometru
Exemplul unui caz mai ciudat subliniază responsabilitatea companiei aeriene în ceea ce privește asigurarea stării de funcționare impecabile a aeronavei și de a suporta, în consecință, despăgubirile cuvenite pasagerilor, în situația unor întârzieri semnificative sau anulării zborurilor. Faptul că o albină a blocat canalul tubului hidrometric pentru determinarea înălțimii de sarcină cinetică, ceea ce a condus la un defect al sistemului de determinare a vitezei a fost invocat de către o companie aeriană ca și circumstanță deosebită, motiv pentru care a refuzat plata de despăgubiri. Instanța de judecată a fost însă de părere că societatea aeriană nu ar fi trebuit să acopere canalul tubului hidrometric pe perioada de staționare a aeronavei și a obligat-o să achite despăgubirile cuvenite.

Schimbarea rezervării în ciuda faptului că îmbarcarea se află în curs
În situațiile în care îmbarcarea pentru a prinde zborul de legătură este totuși posibilă, însă compania aeriană refuză să o facă, indicând schimbarea de rezervare, respectivul refuz de a permite îmbarcarea justifică efectuarea de plăți compensatorii, dacă are drept urmare întârzieri semnificative. Din punct de vedere juridic, este vorba despre refuzul de asigurare a transportului în pofida deținerii unui bilet de avion valabil, ceea ce îi conferă pasagerului dreptul la despăgubiri în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 261 din 2004.

O grevă doar presupusă nu reprezintă o circumstanță extraordinară
Dacă o companie aeriană care se teme de o eventuală grevă refuză în prealabil îmbarcarea sau anulează un zbor, pasagerilor afectați li se cuvin despăgubiri. Aceasta, întrucât o companie aeriană nu poate invoca bănuiala unei greve drept circumstanță extraordinară și să evite astfel plata de despăgubiri în cazul unei întârzieri sau anulări a zborului.

Indisponibilitatea unor membri ai echipajului

Deseori întârzierile de zbor sunt scuzate de companiile aeriene prin indisponibilitatea unui membru al echipajului. În fapt, pentru fiecare 50 de pasageri, la bordul aeronavei trebuie să se afle cel puțin un însoțitor de zbor. În situațiile în care un însoțitor de zbor se îmbolnăvește și aceasta conduce la o anularea a zborului, compania aeriană trebuie să achite totuși despăgubiri, întrucât ține exclusiv de domeniul operațional al companiei aeriene faptul că, în situația îmbolnăvirii unui angajat al său, nu este posibilă asigurarea îndeplinirii atribuțiunilor care îi reveneau acestuia. Așadar, nu este vorba despre „un caz de forță majoră”, ci de faptul că respectiva societate aeriană avea obligația să ia măsuri pentru astfel de situații, care să prevină ajungerea la anulări sau întârzieri semnificative ale zborului.

Deteriorări în timpul rulării cu spatele
Un caz mai deosebit a fost invocat odată de către o companie aeriană ca și circumstanță extraordinară pentru a evita plata despăgubirilor cuvenite pentru anularea unui zbor. În cazul în speță, aeronava a început să ruleze necontrolat și a suferit o deteriorare. Compania aeriană a fost totuși obligată la plata despăgubirilor, pentru că în atribuțiunile sale intra și asigurarea aeronavei împotriva rulării necontrolate.

EXEMPLE PENTRU CIRCUMSTANȚE EXTRAORDINARE

Obiecte aflate pe pista de decolare
În situațiile în care existența unui obiect pe pista de decolare conduce la producerea unei defecțiuni, responsabilitatea revine operatorului de transport aerian, astfel încât compania aeriană nu este obligată să suporte despăgubiri în cazul întârzierilor sau anulării zborurilor generate de acest lucru.

Incidente operaționale atipice

O deficiență de securitate neașteptată devine o circumstanță excepțională numai dacă nu este considerată ca fiind un incident operațional tipic. Însă dacă este un incident operațional tipic, compania aeriană trebuie să plătească.

Defecte de fabricație din cauza producătorului aeronavei
În cazul în care apare o defecțiune din cauza producătorului aeronavei, compania aeriană este scutită de obligația de a suporta despăgubiri numai dacă respectivul defect afectează mai multe aeronave ale aceluiași producător. Defectarea instalațiilor aeroportuare. În cazul în care pe un aeroport una sau mai multe dintre instalațiile aeroportuare se defectează și aceasta conduce la întârzieri sau anulări ale unor zboruri, compania aeriană este exceptată de la obligația de a suporta despăgubiri numai atunci când nu numai una, ci mai multe aeronave au fost afectate.

Pasagerii aflați în stare de ebrietate nu au dreptul la transport
Un pasager al unei companii aeriene care se află în posesia unui bilet de avion valabil și se prezintă punctual, respectiv cu cel puțin 45 de minute înainte de decolare la ghișeul de preluare a bagajelor, are dreptul la plata unei despăgubiri în situația în care i se refuză îmbarcarea, ca urmare a supra-rezervării unui zbor. Sunt însă exceptați de la acest drept pasagerii aflați în stare de ebrietate și care, drept urmare, constituie un risc pentru siguranța celorlalți pasageri. Și comportamentul neadecvat eliberează compania aeriană de obligativitatea asigurării transportului și, pe cale de consecință, de plata de despăgubiri.

Pasagerii întârziați nu au drept să pretindă redeschiderea ușilor deja închise

Dacă un pasager se prezintă la poarta de îmbarcare după ce ușile avionului au fost deja închise, compania aeriană nu este obligată să redeschidă ușile, întrucât aceasta ar constitui o perturbare importantă a traficului aerian. Într-o astfel de situație, pasagerului în cauză căruia i s-a refuzat îmbarcarea nu i se cuvine nici plata de despăgubiri.

Insectă aflată în tubul hidrometric pentru determinarea înălțimii de sarcină cinetică – când este scutită compania aeriană de plata unor despăgubiri
Un corp străin aflat în tubul hidrometric pentru determinarea înălțimii de sarcină cinetică împiedică măsurarea vitezei și constituie un risc pentru siguranța zborului. În situațiile în care din această cauză se ajunge la o întârziere semnificativă sau chiar o anulare a zborului, compania aeriană este obligată să achite despăgubiri pasagerilor zborului respectiv. Doar în situațiile în care poate dovedi că a luat toate măsurile care i-au fost cu putință pentru prevenirea unei astfel de defecțiuni, compania aeriană este exceptată de la efectuarea unor astfel de plăți.

Coliziunea cu păsări – nu întotdeauna compania aeriană trebuie să plătească despăgubiri
Coliziunile cu păsări constituie o problemă clasică cu care se confruntă transportul aerian. Până în prezent, nu există o jurisprudență clară pentru situațiile în care din această cauză trebuie inițiate lucrări de reparații care conduc la întârzieri sau anulări ale zborului următor. Întrucât coliziunile cu păsări au caracter ocazional, ele nu sunt întotdeauna considerate circumstanțe extraordinare și companiile aeriene sunt obligate să achite despăgubiri pasagerilor afectați.

Greva este considerată circumstanță extraordinară, indiferent dacă aceasta este internă sau externă
Situația în care personalul unei linii aeriene intră în grevă constituie o circumstanță extraordinară și dezleagă compania aeriană de obligația de a achita despăgubiri pasagerilor afectați de urmările acesteia.

Zăpada pe pista de aterizare este circumstanță extraordinară – compania aeriană este absolvită de plata de despăgubiri
În situațiile în care căderile masive de zăpadă determină o întârziere mai lungă de 3 ore sau anularea zborului ca urmare a faptului că operatorul aeroportului nu a reușit să curețe la timp zona aeroportului de stratul excesiv de zăpadă, motivul care a determinat întârzierea zborului nu se produce din culpa liniei aeriene, astfel încât aceasta nu este obligată la plata de despăgubiri în conformitate cu Regulamentul UE nr. 261 din 2004.

Lipsa mijloacelor de degivrare: obligația companiei aeriene de a plăti despăgubiri este controversată
În situațiile în care se ajunge la întârzierea sau anularea unor zboruri pentru că aeronava nu a putut fi degivrată la timp din lipsa substanțelor necesare în acest sens, posibilitatea de atribuire a culpei companiei aeriene este controversată și nu este sigur dacă pasagerul zborului afectat va reuși să impună revendicarea unei despăgubiri.

Cazurile de urgență medicală nu constituie întotdeauna o circumstanță extraordinară

Situațiile în care, pe parcursul unui zbor anterior, s-a înregistrat un caz de urgență medicală sunt încadrate, de regulă, în categoria circumstanțelor extraordinare, iar compania aeriană nu este obligată să plătească despăgubiri pentru eventualele întârzieri sau anulări ale zborului. Totuși, compania aeriană este absolvită de obligația de a suporta despăgubiri numai în acele situații când nu a existat la dispoziție suficient timp pentru reprogramarea zborurilor.

Interdicțiile privind zborurile pe timp de noapte sau refuzul de acordare a aprobării de aterizare – dreptul la despăgubiri este controversat
Situațiile în care apare o interdicție neuzuală privind un zbor sau o aterizare pe timp de noapte, iar aceasta conduce la o întârziere a zborului, sunt încadrate, de regulă, în categoria circumstanțelor extraordinare, astfel încât compania aeriană este absolvită de obligația plății de despăgubiri. Însă, dacă interdicția zborului pe timp de noapte apare după ce aeronava a decolat cu o întârziere mai mare de 3 ore, se poate presupune faptul că linia aeriană în cauză ar fi trebuit să fie informată cu privire la acest aspect și că ar fi trebuit să reprogrameze respectivul zbor de o așa manieră încât să nu se ajungă la o întârziere, motiv pentru care este datoare să achite despăgubirile cuvenite. Așadar, este nevoie de o analiză exactă a circumstanțelor în care s-a ajuns la întârzierea zborului în cauză.

Accidentele produse pe aeroport pot fi extraordinare
Situațiile în care o aeronavă este implicată pe aeroport într-un accident cu un autovehicul sau cu un echipament aeroportuar și aceasta conduce la o întârziere mai semnificativă sau la o anulare a zborului, compania aeriană va fi cu mare probabilitate absolvită de culpă și în consecință scutită de obligația de a suporta despăgubiri.

Companiile aeriene nu sunt obligate să plătească despăgubiri în cazul loviturilor de trăsnet
Lovitura de trăsnet este considerată un risc major în ceea ce privește siguranța aeronavei și poate conduce, sub forma unei circumstanțe extraordinare, la absolvirea companiei aeriene în cauză de obligația de a suporta despăgubiri în cazul înregistrării de întârzieri, spre exemplu ca urmare a unei aterizări de urgență. Însă, dacă lovitura de trăsnet s-a produs pe aeroportul anterior și dacă linia aeriană a avut suficient timp la dispoziție pentru a readuce aeronava în stare funcțională sau pentru a închiria o altă aeronavă, sau dacă aceasta nu este în stare să probeze faptul că a întreprins tot ce i-a stat în putință pentru a preveni întârzierea, șansele pasagerilor afectați de a obține despăgubiri se îmbunătățesc.

Ceața este considerată un motiv acceptat numai în cazul aeronavelor care corespund standardelor tehnice actuale

Ceața intensă pe aeroportul de aterizare poate constitui o circumstanță extraordinară care să absolve compania aeriană de obligația de a plăti pasagerilor despăgubiri dacă din această cauză se ajunge la întârzieri importante sau anulări ale zborurilor. Însă în situațiile în care imposibilitatea aeronavei de a ateriza se datorează exclusiv faptului că este prost dotată, lucrurile se prezintă cu totul altfel.

Vântul puternic la decolare sau la aterizare frânează despăgubirile
Atunci când pe aeroportul de decolare se înregistrează rafale de vânt atât de intense, încât producătorul aeronavei refuză să dea aprobarea de decolare din această cauză, compania aeriană este absolvită de obligația de a plăti despăgubiri pasagerilor, chiar și în situațiile în care prin aceasta se ajunge la întârzierea semnificativă sau anularea zborului. Însă pentru aceasta, compania aeriană trebuie să prezinte un raport detaliat, pe care să-l și probeze, cu privire la faptul că producătorul aeronavei nu a acordat permisiunea de decolare ca urmare a condițiilor meteorologice.

Condițiile meteorologice dificile stopează despăgubirile pentru întârziere
Căderile excesive de ploaie sau de ninsoare pe aeroportul de decolare pot constitui o circumstanță extraordinară pentru care o companie aeriană să fie absolvită de plata unor despăgubiri pasagerilor, în pofida înregistrării unei întârzieri sau a anulării unui zbor. Un indiciu cu privire la faptul dacă situația se încadrează sau nu în categoria circumstanțelor extraordinare ar fi acela că și alte linii aeriene au fost în imposibilitatea de a decola.

Spațiul aerian închis închide și perspectiva despăgubirilor

Situația în care spațiul aerian de deasupra aeroportului de plecare sau de sosire se închide este considerată, de regulă, circumstanță extraordinară. Dacă în urma acestei situații se ajunge la o întârziere sau anulare a unui zbor, compania aeriană se poate prevala de închiderea spațiului aerian în cazul revendicărilor de despăgubire din partea pasagerilor.