Általános feltételek az EUROFLYREFUND, Entenfellner & Partner GmbH szolgáltatásaihoz

A következő általános feltételek a megállapodás, amennyiben EUROFLYREFUND, Entenfellner & Partner Marketing und Werbeagentur GmbH (Division díjak), a továbbiakban EUROFLYREFUND.
Ha bármilyen kérdése lenne ezeket a szerződési feltételeket, kérjük, írjon nekünk service@euroflyrefund.com, vagy hívja a hotline számot 07242-41151-112

átlátható szabályok - jó barátok: az alapja a mi MEGÁLLAPODÁS

A. A jogi keret, valamint a megállapodás tárgya

A.1. Jogalap
Az Európai Parlament 2004. február 11-i 261/2004 számú európai uniós rendelete védi és garantálja a légi utasok jogát. A jogos igények elfogadása jelentős erőfeszítéseket igényel, és gyakran az érintettek számára frusztrációt okoz. Az áldozatoknak hozzáférést kell biztosítani a nemzetközi adatbázisokhoz, amelyek információkat nyújtanak az időjárással és a járatokkal kapcsolatban, és különösen a jogi szakértelem terén. Jogainak védelme (a légitársaságok kártérítési követeléseivel szemben) az EUROFLYREFUND minden pénzügyi kockázatot visel, és a szolgáltatási díjat csak a ténylegesen kapott összeg százalékában győjtjük siker esetén. A.2. A megállapodás tárgya. Az EUROFLYREFUND támogatja az Ön kártérítési kérelmének jóváhagyását a 261/2004 számú rendeletben előírt jogok alapján, amely a járat törlése, a beszállás visszautasítása vagy a járat késése esetén szabályozza a légitársaságok utasainak kártalanítását és támogatási intézkedéseit. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: HSB) szolgálataink alapja. Minden írásbeli levelezést és releváns információt német vagy angol nyelven adunk meg, ahol az adott német nyelvű változatot kötelezınek tekintjük (az osztrák jog érvényes.) Lásd a H1-et.

B. A szerződés megkötése

B.1. A szerződés megkötése
Amikor megadja repülési adatait és személyes adatait, ajánlatot küld, hogy szerződést köthessen, amely kötelező 28 napos időtartamra. Ha értesítést küldenél nekünk, akkor úgy tekintünk, mintha elfogadtad a szerződésünk feltételeit, és elküldjük a fenti ajánlatot. Az adatok kézhezvételének megerősítése nem jelenti azt, hogy elfogadja ajánlatunkat. A lemondási jog tekintetében a fogyasztók jogai az I. pont alatt találhatók.

C. Szolgáltatásaink és kötelezettségvállalásaink

C.1. Az Euroflyrefund által nyújtott szolgáltatások köre
Szolgáltatásaink közé tartozik az EU 261/2004 rendelet 7. cikke szerinti kártérítési igények védelme, valamint a kapcsolódó támogatások és az esetlegesen felmerülő esetleges kifizetések. A személyszállításra vagy egyéb nemzetközi szerződésekre és jogszabályokra vonatkozó egyéb igényeket nem veszik figyelembe. Különösen nem nyújtunk jogi tanácsadást vagy jogi képviseletet, ezért nem kell erre köteleznünk. Továbbá nincs előzetes jogi felülvizsgálata az Ön igényeinek. Úgy becsüljük, amely kizárólag a megadott információk felhasználásával algoritmusok alapján a hatályos jogi rendelkezések és joggyakorlat kapcsolatos EK rendelet 261/2004, az esetleges panaszok, hogy a későbbiekben lehívhatja a légitársaság az Ön nevében. C2. A szolgáltatások nyújtásának kezdete. Továbbítva az adatokat nekünk, akkor töltse előzetes konzultáció nélkül veletek ügyvéd védi a követelés az Ön nevében, és lehetővé teszi számukra, hogy megosszák az információkat adtak. Ez magában foglalja az engedélyt a kijelölt ügyvéd, akik azt állítják, a kártérítési igény a bíróságon, és peren kívül, az írott követelmények a légitársaság azt állítja, hogy a választottbírósági testületek, valamint a perek ellen a légitársaság. Ez magában foglalja az adatok nyilvánosságra hozatalát az állami hatóságoknak, valamint az e kérdés megvitatásában részt vevő intézményeknek. Javaslatunk elfogadása megteremti az Ön és az EUROFLYREFUND közötti kapcsolatot. Ez a meghatalmazás lehetővé teszi az EUROFLYREFUND számára, hogy utasítsa az ügyvédet, hogy hagyja jóvá követeléseit az Ön nevéből. Kötelesek vagyunk oldja meg az összes költséget, amely felmerülhet használata során a jogászok, jogi költségek vagy egyéb költségek merülhetnek fel ellenállása miatt ügyvédek felszólaló. Feltételezzük, hogy a légitársasággal szemben felhozott állítások jóváhagyásával kapcsolatos költségek minden olyan kockázatot jelentenek, amely a megállapodás tárgyát képezi. C.3. Megfontolás és elfogadás: az igényeinek jóváhagyásakor szükség esetén ügyvédi szolgáltatásokat is igénybe vehetünk. Ahogy predpolgaem kockázati költségek, jogosultak vagyunk döntéseket hozni a pénzügyi és jogi vizsgálatát az esetben, ha azt akarjuk, hogy reklamációt, és hogyan, valamint járulékos költségek kapcsolódnak a légitársaság. A kompenzációs kifizetés összegét számítógépesített elszámolási modellek alapján a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján határozzuk meg, bár ez nem kötelező jogi következtetés. C.4. A becsült költségek EUROFLYREFUND. Viseljük az ügyvédek költségeit, jogi költségeit és költségeit a szakértők bizonyságtételéért. Ezen költségek fedezésére, abban az esetben a peren kívüli vagy bírósági megállapodások légitársaság szolgáltatási díj, amit le kell vonni a kártérítés összegét is használják, hogy visszaszerezze az ügyvédi díjakat és bírósági megállapított díjak Költési ügyvédi általános költségeket, valamint minden egyéb ráfordítások az ügyfél követelésének jóváhagyásával, míg a költségek továbbra is az EUROFLYREFUND felelősségi körébe tartoznak. Kártérítési igények kivételével költ erre, mert a légitársaság maga is ilyen visszatérítést vagy bírósági köteles megtenni, és ebben az esetben a kompenzáló fogják felhasználni, hogy fedezze a költségeket és ügyvédi díjak szerződések és így tovább. E., adott esetben, amelyet korábban az EUROFLYREFUND finanszírozott. Ebben az esetben az E.1. Bekezdésben foglaltaknak megfelelően semmiféle követelést nem igényel a jutalék megtérítésére. C.5. Az EUROFLYREFUND felelősségi köre. Csak szándékos vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget.

D. Информация, которую вы должны предоставить

D.1. Teljes és pontos információ
A légitársaságok általában csak a világos bizonyítékokkal szemben hajlandóak kártérítést fizetni. EUROFLYREFUND adjon meg minden olyan információt, amely ismert és rendelkezésére áll, és támogatni fogja az erőfeszítéseinket, hogy védje meg a követelés, hogy nekünk az összes rendelkezésre álló dokumentumok, mint például beszállókártyáknak, foglalás visszaigazolás és egyéb bizonyítékokat idejére ezt a megállapodást. Ez magában foglalhatja a légitársasággal folytatott levelezést, valamint a vele kötött megállapodásokra vonatkozó információkat is. Ha ezt a harmadik kérés után teszed meg, akkor nem ad meg egy vagy több kötelező dokumentumot jó ok nélkül, jogunk van arra, hogy egyoldalúan megszüntessük a szerződéses kapcsolatot. Különösen írásos engedélyre van szükségünk, amelyet Ön aláír, ami lehetővé teszi számunkra, hogy képviseljük Önt a légitársaságnak. Elküldjük Önnek az aláírásra kitöltött engedélyezési űrlapot. Elfogadásával a jelen ÁSZF, megerősíti, hogy az Ön által megadott EUROFLYREFUND az összes adatot a repülés, és egyéb releváns információk szerint a tudás és a hit, és a több, hogy Ön a tulajdonosa a követelés, hogy a légitársaság, amely lehet kezelni, és hogy nem kap kártérítést a légitársaságtól, kivéve a jelölteket.

D.2. Szoros együttműködés

A megállapodás időtartama alatt Ön nem köteles tárgyalni a légitársasággal, nem köt megállapodást a légitársasággal, vagy jogi kötelezettségeket adni, különösen a légitársaságokat, kifejezett hozzájárulása nélkül. Ha a légitársaság kapcsolatba lép Önnel, azonnal értesítenie kell.

D.3. Információk közlése
Ha levelezést, fizetést vagy bizonylatot kaptál a légitársaságtól, haladéktalanul értesítsd az EUROFLYREFUND-t vagy ügyvédünktől. E szerződéses megállapodások megkötésével Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a légitársaság kizárólag az EUROFLYREFUND vagy szerződéses jogászaink megtérített kárának megtérítésével teljesíti kötelezettségeit.

D.4. A követelés átruházása

Azáltal, hogy részletes tájékoztatást nyújt Önnek a járatáról, nem adhatja át és nem terheli igényét harmadik félnek kifejezett hozzájárulása nélkül.

E. Szolgáltatási díjak

E.1.
Az EUROFLYREFUND szolgáltatás díja rögzített, és egyenértékű a légitársaság által fizetett kár 24% -ával (további 20% hozzáadottérték-adó, amely a légitársaság által fizetett teljes összeg 28,8% -át teszi ki). Az EUROFLYREFUND jogosult a légitársaságtól minden olyan kifizetésre, amely meghalad egy egyszeri elszámolt összeget, például kamatfizetést, valamint egyéb támogatási követelményeket.

E.2. A fizetés feldolgozása
Az EUROFLYREFUND és az általa vonzott ügyvédek közvetlenül levonják az E.1. Pontban meghatározott jutalékot a légitársaság által teljesített kifizetésekből. Az összeg, vagyis a szolgáltatási díjaink csökkentése vagy átutalásra kerül az Ön által megadott számlára, vagy készpénzben történik az EUROFLYREFUND üzlethelyiségében, vagy az Ön nevében az Ön által választott pénzátutalási szolgáltatással. Számlatulajdonlásunkkal Ön tudomásul veszi, hogy Ön a meghatalmazott képviselője. A SEPA-térség bankszámlájára történő pénzátutalás díját az EUROFLYREFUND fizetik, és a pénzátutalások költségei a maga költségén vannak. Ha az alapokat olyan számlára vitték át, amelyről hibás adatokat szolgáltattak, az EUROFLYREFUND fizetési kötelezettség még mindig teljesítettnek tekintendő.

E.3. A légitársaságoktól kapott közvetlen kifizetések
Ha közvetlen kompenzációs kifizetést kap készpénzben vagy utalványban, a szolgáltatási díjat 14 napon belül teljes egészében át kell adni az EUROFLYREFUND-nek.

E.4. A kamatok és kiadások megtérítése
Az EUROFLYREFUND alapértelmezésben jogosult a légitársaságoktól teljes mértékben kapott kifizetésekre.

F. Adatvédelmi szabályzat

F.1. A titoktartásra vonatkozó törvényi rendelkezések
Adatainkat a titkosságra vonatkozó szigorú rendelkezéseknek megfelelően használjuk fel és dolgozzuk fel. Természetesen tiszteletben tartjuk az osztrák joggal összhangban megállapított bizalmassági rendelkezéseket.

F.2. Szükséges adatok tárolása
A szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatokat, valamint a járattal kapcsolatos adatokat kell megadnia. Ezt az információt a mi dolgozóink, valamint a szerződéses ügyvédek kezelik, hogy elősegítsék követeléseit. Az Ön személyes adatait, valamint a repüléshez kapcsolódó részleteket az osztrák törvények szigorú jogi alapelveinek megfelelően dolgozzuk fel és védjük. Ezekkel a szigorú adatvédelmi szabályokkal összhangban az EUROFLYREFUND megfelelő szervezési és technológiai intézkedéseket hoz, hogy megóvja adatait a veszteségektől vagy a lopástól. EUROFLYREFUND tartja az adatok csak olyan mértékben, amely szükséges a használata a szolgáltatás, és törli az adatokat megszűnése után a szerződéses szolgáltatás, ha nem mond ellent a kötelező határideje összhangban megállapított adójogszabályokat. Csak akkor, ha közvetlenül regisztrálsz az információs szolgáltatásunkra, az adatok mentésre kerülnek.

F3. Az adatokat nem osztják reklámcélokra
Adatait nem adjuk át harmadik személyeknek engedélye nélkül, különösen promóciós célokra (hírlevél, marketing levelezés stb.). Csak akkor, ha szükséges, hogy az EUROFLYREFUND nyújtsa szolgáltatásait, az adatait átruházzák ügyvédi jogászainkra. Adatainkat kizárólag kártérítési igényének érvényesítéséhez használjuk fel, és nem adjuk át adataikat harmadik feleknek.

F.4. A közzétételi jogok és az adatok törlésére vonatkozó jogok
Itt a EUROFLYREFUND, mert te egy felhasználó az online megrendelés, akkor joga van bármikor és ingyenesen megkapja a tájékoztatást meg a megadott adatokat, hogy mi mentettük, és előírja, hogy ezeket az adatokat törölni kell, bármikor és ingyenesen, ha nem tartósított a korábbi szerződéses kapcsolatokból származó kintlévőségek. Lekérdezések Ebben a tekintetben meg kell küldeni nekünk e-mailben vagy felhasználásával hagyományos postai szolgáltatás az alábbi címeken: (rejtett) vagy EUROFLYREFUND Entenfellner & Partner GmbH, Reitingerstraße 7 4600 Thalheim bei Wels.

F.5. Linkek más weboldalakhoz
Az EUROFLYREFUND nem vállal felelősséget azon kapcsolódó weboldalak tartalmáért, amelyekkel az EUROFLYREFUND nem rendelkezik társasági jog szerinti kapcsolatokkal."

Minta visszajelzési űrlap

Ezt a visszajelzési űrlapot használhatja, de nem szükséges a szerződés visszavonására.